Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa 403 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp403.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-07

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst);
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast);
  • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych;

 

Informacje dodatkowe- strona internetowa posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • kontrast dla treści będącej tekstem;
  • dobór odpowiedniej wielkości czcionki
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności to dyrekcja szkoły.

e-mail: sp403@eduwarszawa.pl

telefon: 22 277 70 88

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła zlokalizowana jest w budynku dwukondygnacyjnym, który w części klas 1-4 jest budynkiem czterokondygnacyjnym, natomiast w części przedszkolnej dwukondygnacyjnym. Dojścia piesze są od ulicy Wolskiej, Sowińskiego. Przejście dla pieszych od ulicy Sowińskiego nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Sygnalizację świetlną i dźwiękową posiada przejście dla pieszych od ul. Wolskiej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Najbliższe przystanki autobusowe to przystanek 105, 197 Sowińskiego. Najbliższe przystanki tramwajowe przystanek 11, 13, 26, 27, 78 Sowińskiego.

Najbliższa stacja PKP to Warszawa Młynów i Warszawa Wola.  Metro M1 Ratusz Arsenał, Metro M2 Rondo Daszyńskiego.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

W pobliżu szkoły wyznaczonych jest 5 miejsc parkingowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością: 4 przy ulicy i jedno za szlabanem, na terenie szkoły. Miejsca parkingowe mają prawidłowe nachylenie podłużne i porzeczne. Miejsca postojowe posiadają antypoślizgową nawierzchnię pomalowaną odpowiednią farbą drogową koloru niebieskiego o stosownych atestach.

W części szkolnej budynku na każdej kondygnacji znajdują się bliźniacze toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

 

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Do budynku prowadzą następujące wejścia: wejście główne (klasy 1-4) oraz wejście do części przedszkolnej. Towarzyszą im umieszczone po drugiej stronie korytarzy vis a vis nich, wyjścia ewakuacyjne. Poza tym w budynku są także dodatkowe wyjścia ewakuacyjne.

  • Wejście główne (klasy 1-4). Ulokowane jest powyżej poziomu terenu. Do wejścia prowadzą schody, które można ominąć korzystając z łagodnie unoszącego się ciągu pieszego o maksymalnym nachyleniu 3,3%. Stopnie są równe i antypoślizgowe. Schody są prawidłowo oświetlone światłem sztucznym.

Do budynku prowadzi chodnik o prawidłowej szerokości. Chodnik ma prawidłowe nachylenia podłużne i poprzeczne. Nawierzchnia ciągu pieszego w okolicach budynku jest równa, twarda i wykonana z jednolitego, antypoślizgowego materiału.

  • Wejście do części przedszkolnej: Wejście ulokowane jest powyżej poziomu terenu. Do wejścia prowadzi tylko łagodnie unoszący się ciąg pieszy, nie ma schodów.

Do obu części budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.  Sekretariat Szkoły znajduje się w części szkoły dla uczniów z klas 1-4 na pierwszym piętrze. W szkole znajduje się winda, dzięki której możliwe jest sprawne poruszanie.

 

KONTAKT DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Szkoła Podstawowa nr 403 udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu:

SMS: +48 724 445 576

e-mail: sp403@eduwarszawa.pl

Data dodania: 2023-01-27 08:22:38
Data edycji: 2023-02-21 16:42:04
Ilość wyświetleń: 1132
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Tłumacz języka migowego